Image

چرا باید از کانکتور یا ترمینال برق استفاده کنیم؟

اتصال سیم ها در ساختمان ها احتیاج به قطعات خاصی دارند که باید ویژگی های مناسب را جهت انتقال برق داشته باشند تا به مرور زمان استحکام خود را از دست ندهند و به خوبی بتوانند جریان برق را از خود عبور دهند. این قابلیت ها مسلما از چسب های نواری بر نمی آید که در بین مردم متداول گشته است. عدم توجه به نکات ایمنی در اتصال سیم های برق خطرساز بوده و موجب برق گرفتگی و آتش سوزی می گردند. کانکتورها بدون آنکه گرم شوند از بروز این نوع خطرات جلوگیری می کنند. اما کانکتورها در اشکال و جنس های متنوعی ساخته و عرضه می گردند که بنا بر نیاز مصرف کننده استفاده می شود. گاهی اوقات لازم است دو سیم را به هم متصل کنیم و گاهی نیاز است یک یا چند سیم سیم فرعی را از سیم اصلی منشعب کنیم. استفاده از ترمینال برق به ما کمک می کند تا جریان برق را با رعایت ایمنی بالا بین دو یا چند سیم برقرار نماییم.

به اختصار مزایای استفاده از کانکتور یا ترمینال های برق را در زیر می آوریم:

  1.  برای افزایش طول سیم با ایمنی بالاتر: گاهی اوقات برای افزایش طول سیم از نوارچسب استفاده می شود که شدیدا خطرآفرین است و موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می گردد. با استفاده از کانکتورهای مناسب با وجود آنکه کاهش فشار ولتاژ نخواهیم داشت، احتمال خطر آتش سوزی نیز کاهش می یابد.
  2. برای اتصال سیم ها بصورت استاندارد : وقتی سیم های برق با کانکتورهای استاندارد به هم متصل می شوند می توانند جریان برق و حرارت بالاتر را تحمل کنند. این درصورتی است که اتصال نامناسب سیم های برق موجب کاهش فشار برق می گردد و حتی پس از مدتی محل اتصال فرسوده می گردد و موجب برق گرفتگی و اتش سوزی می شوند.
  3.  برای تعمیرات و رفع عیوب سیم کشی های پیچیده : با استفاده از برخی از ترمینال ها می توان به سادگی و دفعات محل اتصال سیم ها را باز و بسته نمود و نقص و مشکلات آنها را بع سادگی رفع نمود.
  4.  برای اتصال دائمی یا موقتی دو یا چند سیم با در نظر گرفتن نکات ایمنی : کانکتورها این امکان را می دهند که سیم ها بطور دائمی به هم متصل شوند و در صورت نیاز بتوان به راحتی و ایمنی بالا سیم ها را از هم جدا نمود.
  5.  همچنین می توان از کانکتورها برای انشعاب گیری مطمئن از تابلوهای برق و موارد دیگر استفاده کرد که همگی شرایط مناسب و ایمنی بالا را برای ما فراهم می کنند.

گروه صنعتی ایران ونوس

© www.venusgroup.ir